หจก. ชัชวาล อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ แพ็คเกจจิ้ง ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2523 โดยเดิมโรงคัดบรรจุตั้งอยู่ที่ ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาครด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจในการพัฒนา จึงทำให้เป็นที่ยอมรับและกลายเป็นผู้นำด้านส่งออกผัก ผลไม้สดรายใหญ่ของประเทศไทย ด้วยผลการดำเนินการที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้โรงคัดบรรจุไม่สามารถรองรับปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น จึงได้ก่อตั้งโรงคัดบรรจุใหม่ที่ ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในปี 2545 จนถึงปัจจุบัน

 
ด้วยความพร้อมและมีมาตรฐาน ปัจจุบัน สามารถรองรับปริมาณการผลิตได้ถึงมากกว่าวันละ 6 ตัน และด้วยบุคลากรมืออาชีพมากกว่า 100 คน ที่พร้อมจะเป็นผู้ผลิตสินค้าคุณภาพดี สด สะอาด ส่งถึงมือลูกค้าในทุกประเทศปลายทางอย่างตรงเวลา

 

 
นโยบายคุณภาพ ของระบบ ISO 9001:2015

 

     ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัชวาล อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต แอนด์ แพ็คเกจจิ้ง ได้มีการกำหนดนโยบายคุณภาพ ดังนี้

"การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล ส่งมอบทันเวลา สร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า พัฒนาอย่างต่อเนื่อง."